Kancelaria adwokacka Poznań

Jeśli dwie firmy lub dwie osoby indywidualne chcą podpisać umowę, której przedmiotem jest kupno i sprzedaż jakiegoś dobra, warto, by nad całością operacji czuwali wysokiej klasy prawnicy. Rzecz jasna muszą oni reprezentować każdą ze stron, tak by wszyscy byli zadowoleni, a przy tym czuli się bezpiecznie od strony obsługi prawnej. Dziś, kiedy kwestie biznesowe i handlowe są coraz częściej ściśle powiązane ze skomplikowanymi ustaleniami prawnymi, porządny Adwokat Piotr Mikołajczak jest dla przedsiębiorców równie istotny jak menadżer, specjalista od marketingu czy fachowiec w konkretnej dziedzinie. Po prostu żyjemy w czasach, w których gospodarka jest silnie uzależniona od świata prawa, nawet jeśli się przed tym broni.

Ogrom państwowych regulacji, ustaw, kodeksów i rozporządzeń ma ogromny wpływ na kształtowanie ekonomiki – zarówno w skali mikro, jak i makro. Najczęściej nie jest to wpływ pozytywny, a związany z wielorakimi ograniczeniami krępującymi swobodę działania. Może to także dotyczyć podpisywania kontaktów czy sprzedaży udziałów bądź elementów infrastruktury. Wówczas do akcji wkracza kancelaria adwokacka Poznań.

Mając za sobą renomowanych prawników dużo łatwiej negocjować i dużo łatwiej podejmować wiążące decyzje. Niektóre posunięcia, jak chociażby fuzje przedsiębiorstw, w określonych branżach nie mają miejsca na zasadzie rynkowej swobody. Państwo wprowadza niekiedy ograniczenia, które mają na przykład zapobiegać koncentracji kapitału i powstawaniu monopoli. Te ostatnie są niekorzystne dla gospodarki i dla konsumentów, którzy zwykle odczuwają aktywność monopolisty w postaci wysokich cen.

Za cenami nie musi iść jakość towarów lub usług, albowiem monopol nie ma realnej konkurencji, a więc odczuwa pokusę, by nie dbać o jakość redukując tym samym koszty własne działalności. Czasami firmy sięgają jednak po cwane sztuczki, aby wbrew oficjalnym zaleceniom doprowadzić do połączenia. Można to uzyskać na przykład poprzez spółki zależne, z pozoru funkcjonujące jako całkowicie odrębne podmioty. Jak to wszystko zrobić – wiedzą prawnicy.