Prawnicy poznań

Inwestor z dużym kapitałem zazwyczaj nie chce trzymać go na lokatach ani kontach, ale kreować coś, co będzie przynosiło zyski i satysfakcję. W praktyce najczęściej działania inwestycyjne są związane z budowaniem odpowiedniej infrastruktury – obiektów handlowo-usługowych, hoteli, kompleksów sportowych i wielu innych rzeczy, które będą przyciągać lokalnych konsumentów. Zadanie nie jest jednak proste, bo zanim projekt wejdzie w zasadniczą fazę realizacji trzeba zajmować się licznymi kwestiami formalnymi i organizacyjnymi. To już zagadnienia, którymi muszą zainteresować się specjaliści z kancelarii prawnych.

Żyjemy w kraju, w którym biurokracja i regulacje mają wiele do powiedzenia, a to jest źródłem licznych problemów. Dlatego należy czuwać nad tym, aby wszystkie kroki zbliżające inwestora do celu były zgodne z prawem i nie dawały urzędnikom pretekstu do torpedowania założeń. W tym celu określić należy optymalną formę prawną przedsięwzięcia i utworzyć podmiot, który będzie za nie odpowiadał. Z reguły jest to spółka oparta o kapitał inwestora.

Detale opracują prawnicy Poznań. Zanim na placu budowy cokolwiek zacznie się dziać i zanim wspomniana spółka zostanie formalnie powołana do życia, konieczne będzie zaplanowanie inwestycji. Trzeba tu uwzględnić szerokie spektrum kwestii, z których najważniejsze są sprawy podatkowe (by fiskusowi oddać jak najmniej) oraz dotyczące organizacji zatrudnienia. Nie da się wszakże zrealizować inwestycji bez zaangażowania fachowców – architektów, budowlańców, firm nadzorujących.

Nowo powołana spółka również musi kogoś zatrudniać, aby nie działała w próżni. Bardzo istotny etap to negocjacje kontraktów i rozmowy z wykonawcami. Każdemu zależy na tym, aby nie stracić i zarobić, więc w cenie będzie elastyczność. Inwestor musi zaproponować wykonawcom warunki finansowe, które będą dla nich zadowalające i nie naruszą założeń budżetowych.

Ponadto ogromnie ważne są relacje z urzędami – trzeba wszakże pozyskać wszystkie niezbędne pozwolenia, a to wymaga czasu i różnych zabiegów.