Category Archives: Prawo

Implementacja norm europejskich

Wprowadzenie norm europejskich to proces dość skomplikowany, nad którym pracuje się zazwyczaj kilka miesięcy. Dodatkowo samo opracowanie normy nie jest wystarczające – aby zaczęła

CENELEC

Normy europejskie znacznie ułatwiają funkcjonowanie Unii Europejskiej jako wspólnocie – szczególnie, jeżeli chodzi o obszar gospodarczy. Dzięki nim mamy pewność, że

Korzyści biznesowe płynące z norm europejskich

Ponad 10 lat temu, gdy Polska nie była jeszcze pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, wielu przedsiębiorców i producentów różnych wyrobów bało się, że powszechne wprowadzenie

Na czym może opierać się ocena zgodności?

Ocena zgodności – w dużym skrócie – jest to proces, podczas którego producent musi wskazać, że jego wyrób jest zgodny z normami i przepisami prawnymi. Jako, że Polski Komitet Normalizacyjny jest

Dyrektywy Starego Podejścia

Normy europejskie związane są z innego rodzaju dokumentami, które wydają instytucje Unii Europejskiej – dyrektywami. Obecnie wszystkie wprowadzane dyrektywy są zgodne z tzw. Nowym Podejściem.

Zobaczmy jednak,