Category Archives: Prawo

ETSI

Główną jednostką nadzorującą większość kwestii związanych z normami europejskimi jest Europejski Komitet Normalizacyjny. Jednak, niektóre dziedziny przemysłu są na tyle specyficzne, że wymagały

Znaczenie norm europejskich dla firm

Wielu producentów cały czas żyje w przekonaniu, że normy europejskie czynią prowadzenie ich biznesu trudniejszym. Tak być może było w czasach, gdy wszystkie kwestie szczegółowo regulowane były

www.chicmagazine.pl